Nieuwetijdskinderen

Nieuwetijds-kinderen

Wat zijn nieuwetijdskinderen

Nieuwetijdskinderen zijn meer gevoelsmatig dan rationeel ingesteld. Ze hebben moeite met vooropgestelde structuren en mentale kaders die weinig ruimte laten voor intuïtie, onvoorspelbaarheid en individualiteit.

Eigenlijk maken ze ons bewust van het overmatig denken en analyseren. Nu is het zo dat alle kinderen tot op zekere hoogte gevoelsmensen zijn, maar wat nieuwetijdskinderen onderscheidt, is dat het voor hen lichamelijk en emotioneel onmogelijk is zich aan te passen aan een te zeer op ratio gebaseerde omgeving. Zij worden sneller ziek of vertonen gedragsstoornissen.

Als ze echter wel hun plek vinden en hun creatieve en spirituele energie tot uitdrukking brengen, zijn ze in hun ideeën origineel en inspirerend en in hun omgang met mensen zachtmoedig, loyaal en niet-competitief.

Mede vanwege dit sterke intuïtieve bewustzijn en hun onvermogen zich aan te passen, kan een nieuwetijdskind overkomen als rebels, “anders” of eigenzinnig. Feitelijk is het niet hun intentie opstandig te zijn. Zij willen gewoon zichzelf zijn. 

Omdat zij minder door angst en zelfbehoud worden aangedreven, zijn ze minder gevoelig voor dwang, autoriteit en discipline. Toch kunnen ze intens lijden en in verwarring raken door het onbegrip dat ze ontmoeten. 

Bronvermelding: Nieuwetijdskind.com

Hoe ik kan helpen

Ik heb in mijn leven ervaren dat ik gevoeliger en sneller overprikkelt ben dan menig ander en hierdoor soms anders reageer op situaties. Ik werd daardoor niet altijd begrepen door mijn omgeving met als bijkomend nadeel: vroeger was er geen oog voor, nu gelukkig wel!

Inmiddels weet ik hier goed mee om te gaan en voelt het meer als een gave in plaats van een last. Door de juiste adviezen en begeleiding, heb ik gaandeweg handvaten gekregen om om te gaan met deze overgevoeligheden.

Ik kan jouw kind helpen hiermee om te gaan door:

  • Sneller de signalen te herkennen
  • Geruststelling te bieden
  • Erkenning en acceptatie te oefenen
  • Adviezen uit te brengen
  • Gesprekken tussen ouder-kind de ondertsteunen
  • Inspiratie en oefeningen mee te geven